Od nowego roku zmiany na mapie Polski! Mamy znacznie więcej miast!

Nowe miasta w Polsce od 1 stycznia 2018 roku

Niemal co roku na mapie Polski pojawiają się nowe miejscowości, które otrzymały prawa miejskie. Rok 2018 jest jednak rokiem szczególnym, ze względu na to, że w naszym kraju przybyło aż 7 nowych miasta. A żeby tego było mało, to zmianie uległy również granice kilku gmin oraz nazwa jednej miejscowości! Jak teraz wygląda sytuacja w naszym kraju? O tym w poniższym artykule.

Nowe miasta w Polsce od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku na liście polskich miast istnieje już 930 miejscowości! Wszystko dzięki uzyskaniu praw miejskich przez siedem nowych miast, choć w niektórych przypadkach prawa te zostały po prostu przywrócone. Należą do nich Józefów nad Wisłą w województwie lubelskim, Otyń w województwie lubuskim, Sanniki w województwie mazowieckim, Tułowice w województwie opolskim oraz Wiślica, Łagów i Radoszyce w województwie świętokrzyskim. Decyzję o nadaniu nowego statusu wyżej wymienionym miejscowościom podjęła Rada Ministrów.

Część z nowych miast już wcześniej posiadała ten status. Otyń miał nadane prawa miejskie już w XIV wieku, utracił je jednak w 1945 roku. Józefów nad Wisła był miastem w latach 1687 – 1868 r., podobnie jak Łagów (1375 -1868 r.), Radoszyce (1370 -1870) oraz Wiślica, która utraciła prawa miejskie po powstaniu styczniowym w 1869 r.

Jak podkreśla resort spraw wewnętrznych i komunikacji: Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości – czytamy na łamach portalu podroze.se.pl

Warto wspomnieć, że prawa miejskie miała uzyskać również gmina Chełmiec w województwie mazowieckim. Niestety ze względu na wątpliwość władz lokalnych decyzja o zmianie statusu została przełożona na przyszły rok.

Zmiany na mapie Polski od 1 stycznia 2018 roku

Od nowego roku zgodnie z decyzją Rady Ministrów przesunęły się granice aż 8(!) gmin. Niektóre z nich od 1 stycznia 2018 roku powiększyły soje granice, natomiast inne znacząco je zmniejszyły. W nowym układzie najwięcej zyska Ostrołęka, która funkcjonuje na prawach miasta-powiatu. Miejscowość, która znajduje się w województwie mazowieckim powiększy się o ok. 500 ha.

Dodatkowo jedna miejscowość w Polsce zmieniła swoją nazwę. Mowa tutaj o Słupi w województwie świętokrzyskim. Od 1 stycznia 2018 roku nosi nazwę Słupia Konecka.