Neckerman ogłasza upadłość – co to oznacza dla klientów?

Biuro podróży Neckerman ogłosiło upadłość. Problemy wynikają z niewypłacalności firmy i brak możliwości dalszego funkcjonowania.

Upadłość Neckermana – co oznacza dla klientów?

Prezes Neckerman Polska złożył wniosek odnośnie uruchomienia dla klientów ochrony ubezpieczeniowej. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma zapewnić klientom powroty do domu spoza granic kraju i możliwość składania reklamacji. Ponadto, wszyscy klienci znajdujący się poza granicami naszego kraju mają możliwość kontaktu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który podejmie zorganizowanie podróży powrotnej.

Uruchomienie infolinii

Wszyscy klienci Biura Podróży znajdujący się poza granicami kraju mogą skorzystać z całodobowej infolinii o numerze +48 22 522 29 00. Jeśli chodzi o klientów, którzy wykupili wycieczki i dokonali wpłaty – mają oni możliwość zgłaszania roszczeń telefonicznie.
Część kwoty ubezpieczeniowej przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, który pomoże klientom wrócić do Polski. Reszta pieniędzy zostanie przeznaczona na rekompensaty dla innych klientów. Osoby poszkodowane mogą wypełniać pisemne zgłoszenia, przesyłając je do spółki AWP P&C S.A. mającej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50 B. Takie zgłoszenie wymaga dołączenia odpowiedniej dokumentacji, między innymi zapłaty za wyjazd, kopii umowy i dodatkowych kosztów. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni rozpatrzy zgłoszenie i w kolejnych 30 dniach wypłaci ewentualne roszczenia.

Straty finansowe i ujemny bilans zmusiły Biuro Podróży Neckerman do ogłoszenia upadłości. Te działania w dużej mierze odbiją się na klientach, zwłaszcza na tych, którzy aktualnie przebywają na wycieczce wykupionej w tym Biurze Podróży. Upadłość Neckermana zaskoczyła rynek turystyczny.