Białoruś znosi wizy dla turystów!

Białoruś znosi wizy dla turystów

Fantastyczna wiadomość od naszych wschodnich sąsiadów! Od 1 stycznia 2018 roku Białoruś znosi wizy dla turystów, dzięki czemu w znacznie prostszy sposób będziemy mogli wyjechać za Bug, by zwiedzić wschodnie kresy. Jak będzie teraz wyglądał wjazd na Białoruś i na co zwrócić szczególną uwagę? O tym w poniższym artykule.

Białoruś znosi wizy dla turystów

Od 1 stycznia 2018 roku w życie weszły znaczące zmiany w zakresie ruchu bezwizowego w okolicy Grodna i Puszczy Białowieskiej. Od nowego rok będziemy mogli przebywać na ziemiach naszych wschodnich sąsiadów bez wizy aż 10 dni! Dodatkowo zwiększy się liczba przejść granicznych.

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy ruch bezwizowy został wprowadzony w 2015 roku i obejmowała tereny Puszczy Białowieskiej. To właśnie tam turyści mogli wykupić trzydniową wycieczkę do Białoruskiego Parku Narodowego, który obejmuje większą część puszczy.

Kolejnym krokiem było otworzenie przejścia granicznego w okolicy Grodna oraz blisko Kanału Augustowskiego. Osoby, które chciały odwiedzić kraj Łukaszenki mogli wykupić wycieczkę i przebywać na wspomnianych terenach bez wizy maksymalnie 5 dni. Oczywiście wśród przyjezdnych najwięcej było obywateli Polski i Litwy.

Od  1 stycznia 2018 roku bezwizowy okres zostanie wydłużony do 10 dni. W nowym roku bez potrzeby aplikowania o wizę będziemy mogli przebywać w Grodnie (i całym rejon grodzieński), Brześciu oraz rejonach: kamienieckim, żabinkowskim, prużańskim, brzeskim oraz swisłockim. Ponadto zostanie zwiększona liczba przejść granicznych, które mają ułatwić podróżującym wjazd do kraju.

Warto jednak pamiętać, że przed wyjazdem na Białoruś każdy z turystów powinien spełnić kilka warunków. Po pierwsze każdy z nas powinien posiadać ważny paszport. Po drugie wymagane jest również ubezpieczanie oraz rezerwacja usług turystycznych. Natomiast do przekroczenia granicy potrzebna będzie specjalna przepustka. Po okazaniu dokumentu, turyści wjadą samochodem do Białorusi przez przejścia graniczne Brześć-Terespol, Domaczewo-Sławatycze i Połowce-Piszczatka. Pociągiem dojedziemy przez stację w Brześciu (Terespol) a piechotą bądź rowerem dostaniem się na przejściu Białowieża-Piererow.

Myślicie, że to znaczący krok w stronę pełnej otwartości białoruskich władz na turystów z całego świata?

Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów
Białoruś znosi wizy dla turystów