Cargo – sposoby na obniżenie kosztów przestoju lotniskowego i optymalizację podatków

Jeśli na swoje podróże zarabiamy prowadząc biznes zajmujący się handlem z tzw. krajami trzecimi, warto poznać dwie usługi – skład celny i magazyn czasowego składowania. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się importem lub eksportem towarów, czy też ich tranzytem na obszarze europejskiego obszaru celnego wie, że wiąże się to z przytłaczają ilością formalności. Szczęśliwie Istnieją sposoby, które pozwalają optymalizację kosztów przestoju np. lotniskowego oraz optymalizację względem opłaty ceł i innych podatków.

Czym się różni skład celny od magazynu czasowego składowania?

W pierwszej kolejności należy sobie uświadomić, że skład celny oraz magazyn czasowego składowania może zaoferować całkowicie odrębny wachlarz usług. Mimo tego, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim miejscu przechowywane są towary to pełnią one różne funkcje.

Przede wszystkim skład celny to miejsce, z którego korzystać mogą przedsiębiorstwa zajmujące się tranzytem towarów przez Unię Europejską. Produkty pozostawione w składzie, z prawnego punktu widzenia, nie wkraczają na teren europejskiego obszaru gospodarczego, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi realizować formalności oraz opłat z tym związanych. Z kolei w przypadku magazynu czasowego składowania mamy do czynienia z obiektem, w którym magazynowane są towary przeznaczone do wejścia na rynek UE. Niemniej jednak ze względu na konieczność dopełnienia formalności muszą one pozostać magazynie – aby uniknąć kosztów przestoju. Magazyn czasowego składowania daje możliwość uzupełnienia dokumentacji i dokonania niezbędnych badań.

Skład celny

Tak, jak zostało napisane, skład celny wykorzystywany jest przez przedsiębiorców zajmujących się tranzytem towarów przez Unię Europejską i przez przedsiębiorców, którzy towar wprowadzają do obrotu mniejszymi partiami. Wbrew swojej nazwie, miejsce to nie służy jedynie jako skład towarów, ale również jako obiekt pozwalający na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności przygotowujących produkty do opuszczenia składu. W zależności od potrzeb firma posiadająca towary w składzie celnym może wykonać m.in. takie operacje jak:

  • konfekcjonowanie produktów,
  • przepakowywanie,
  • dzielenie produktów na partie,
  • metkowanie,
  • czy pobieranie próbek oraz przeprowadzanie badań.

Oznacza to, że skład celny jest rozwiązaniem pozwalającym zachować opłacalność przedsięwzięcia. W przypadku braku tego typu obiektów na terenie Polski przedsiębiorca byłby zobligowany do uiszczenia niezbędnych opłat celnych oraz wypełnienia wszystkich formalności związanych z prowadzeniem towarów na rynek wspólnotowy, od razu i od całej partii towaru.

Magazyn czasowego składowania

Import towarów przeznaczonych do wejścia na rynek europejski może przysporzyć sporo problemów. Związane z tym formalności w wielu wypadkach kończą się zatrzymaniem towaru w magazynie czasowego składowania. Przykładem może być konieczność organizacji dodatkowych badań przez Inspekcję Handlową lub Sanepid. Przedsiębiorca dzięki złożeniu w Urzędzie Celnym tzw. deklaracji czasowego składowania może uchronić swój towar oraz zyskać dodatkowe 90 dni na wypełnienie wszystkich formalności związanych z wpuszczeniem produktów na obszar unii.

Warto mieć na uwadze, że firma decydująca się na taki krok musi zagwarantować służbom celnym nieograniczony dostęp do przechowywanych towarów. Ponadto magazyn czasowego składowania nie pozwala na przeprowadzanie jakichkolwiek operacji na składowanym towarze. Dlatego firma nie może zająć się m.in. konfekcjonowaniem, czy też metkowaniem. Mówiąc o imporcie towarów na obszar UE warto nadmienić, że rozwiązaniem problemów może być agencja celna, czyli firma specjalizująca się w regulowaniu wszystkich kwestii formalnych związanych z importem towarów do UE.

Artykuł zewnętrzny